Website ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

website တစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဘာေကာင္းက်ဳိးေတြ ရႏုိင္လဲဆုိတာ သိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္၊ အဲဒီေကာင္းက်ဳိးေတြကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈခ်င္ရင္ေတာ့ website knowledge မွာ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။